2140


Inleiding

Het plan om een stadskantoor tot huisvesting van ambtenaren te bouwen dateerde al uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Dat resulteerde echter pas in 1976 in het principebesluit:  "een administratiekantoor achter het stadhuis te bouwen".  ABCDDD 010823159 mpeg21 p004 image

In 1978 ontstond het definitieve plan tot de aanleg van een stadskantoor, in 1980 stond de bouw op papier, in 1981 werden de plannen bekeken en in 1982 de aanbestedingen gedaan. 

Op 15 maart 1982 besloot de gemeenteraad van Naarden, ondanks hevige protesten, uiteindelijk definitief tot de bouw van het stadskantoor binnen de Vesting Naarden naar een voorgesteld ontwerp. Het idee was voor negen miljoen gulden achter het stadhuis het kantoor te verwezelijken.

Er waren weliswaar alternatieve lokaties, te weten het Arsenaal, en drie winkelpanden met bouwruimte daarachter, tegenover het Raadhuis, aangedragen, maar die werden in de loop der tijd allemaal afgewezen. 

Het nieuwe stadskantoor zou 40 bij 40 meter bedragen en werd uiteindelijk ontworpen door architect Jacobus Frans Hondius (1925-2005). Hondius won namelijk de prijsvraag, met een programma van eisen, die was uitgeschreven om een ontwerp aan te dragen.   

bebouwing stadskantoor

Verzet tegen de bouw

Indertijd was er veel verzet tegen de bouw van dit stadskantoor omdat men vreesde dat het gebouw een ernstige bedreiging zou gaan vormen voor de architectonische harmonie van de eeuwenoude vestingstad.

Bovendien vond men de bouw te duur, was men bang voor parkeerproblemen en werd de afbraak van historische panden op deze plek gehekeld. 

Aanvankelijk legde men de aanleg door bovengenoemde protesten tijdelijk stil maar die werd, naar aanleiding van een schadeclaim van architect en aannemer en de politieke draai die de VVD in de gemeenteraad maakte,  een paar maanden later weer hervat. De hapering in de bouw kostte de gemeente ten minste 4 ton. 

Architect Hondius schreef over zijn ontwerp: "De grote centrale hal in het uitverkoren ontwerp is bedoeld als een ontmoetingspunt van de gemeentelijke overheid met de burgerij en van de burgers onderling, dus het levende hart van de Naarder gemeenschap". 2463

Hierop kwam vanuit de burgerij het antwoord: "Waar geen democratie heerst heeft geen gemeenschap een levend hart." Het stadskantoor kwam uiteindelijk in 1984 gereed. 

In de voorhal was de muurschildering "De plundering van de Vesting Naarden en de moord op haar burgerij door de Spanjaarden in 1572" van de hand van de Naardense kunstenaar Eppo Doeve te bewonderen.  In de binnentuin stond een sculptuur en aan de buitenmuren bevonden zich muurplastieken.  

Verkoop en ombouw

Het stadskantoor werd na de fusie van Naarden met Bussum, Muiden en Muiderberg tot de gemeente Gooise Meren nog een tijdje gebruikt als dependance van het gemeentehuis in Bussum. In 2017 startte de firma Cushman en Wakefield namens de gemeente Gooise Meren met de verkoop van het gebouw.

Uiteindelijk werd gekozen voor een ombouw van het stadskantoor tot appartementencomplex met een voor bewoners toegankelijke binnentuin.  De muurschildering van Doeve zou behouden blijven.