Vesting 204


Beschrijving

Het Arsenaal, gebouwd in 1688, is een rechthoekig gebouw met een binnenplaats. De verdieping dateert uit 1728, toen ook de vleugel aan de noordwestkant (Klein Arsenaal) werd aangelegd.

Het Arsenaal werd in het begin als wapenmagazijn gebruikt en voor dit doel waren er kanonnen, geweren en sabels opgeslagen. Naast het Arsenaal was een plein, waar rekken kanonskogels stonden opgesteld.

Op de vergulde windvanen op het dak zijn de Hollandse Leeuw en een schip afgebeeld.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende het Arsenaal als kazeArsenaal vertrekpunt van de boottochtrne voor de infanteriebezetting van de vesting en voor hospitaalsoldaten van het Militaire Ziekenhuis.

Gedurende het interbellum was het Arsenaal opslagplaats van goederen en de eerste verdieping thuis van de wapenkamer van het Regiment Motor Artillerie en het 18de Regiment Infanterie.

In de periode van de Tweede Wereldoorlog werd het Arsenaal door de Duitsers gebruikt als paardenmanage en autowerkplaats. Van 1945-1947 was het gebouw in gebruik van het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging. In het Arsenaal werd toen een werkplaats ingericht, waar gedetineerden onder toezicht vrachtauto's en motoren herstelden.

In 1950 werd het Arsenaal bestemd tot depot voor topografische kaarten. Nadat het gebouw in 1954 uitgebrand was werd het in 1958-1959 hersteld en gerestaureerd. In 1986 werd het Arsenaal verkocht en kwam het in handen van Jan des Bouvrie, die er een showroom en restaurant vestigde.

De gevelsteen toont een allegorische voorstelling van de wapens die in de zeventiende eeuw in het Arsenaal waren opgeslagen.