P1310625


 Beschrijving

Met de bouw van het koororgel, gebouwd door de Zaandamse orgelbouwer H.W. Flentrop, werd in 1937, in opdracht van de Nederlandse regering, ten behoeve van de Wereldtentoonstelling (1937) in Parijs, begonnen. Orgel in 1937

Flentrop gaf het instrument een elektro-pneumatische tractuur en een vrijstaande speeltafel.

Alvorens het orgel naar de de Wereldtentoonstelling werd getransporteerd sloeg Fentrop het instrument tijdelijk op in de Nederlands Hervormde Kerk, Westzijde, in Zaandam. Aldaar werd door organist Cor Klee op 22 april 1937 een bespeling van het orgel gegeven.  P1310734

Te Parijs kon men het muziekinstrument in de zaal voor religieuze kunst van het Nederlands Paviljoen bewonderen. Te horen was het ook omdat organist Anton van der Horst tijdens de openingsplechtigheid der Wereldtentoonstelling een demonstratie van de klanken gaf. 

In 1938 werd het orgel, aangekocht door de Nederlandse Bachvereniging, in de Grote Kerk in Naarden, hoog in in het koor, herbouwd. De speeltafel werd nu verrijdbaar op de koorvloer opgesteld. In de Grote Kerk gebruikte men het instrument met name voor de jaarlijkse opvoering van de "Matthäus Passion" en de "Hohe Messe".

Restauraties

Het orgel is in 1998 voor de eerste maal gerestaureerd. Hierbij werd de mogelijkheid gecreëerd de Prestant-unit 8'-4'-2' van het pedaal middels elektrische overdracht als Prestant 8' op Manuaal I uit te voeren. 

In 2012 bracht men, op initiatief van organist Wybe Kooijmans, wijzigingen in het instrument aan. Het orgel werd uitgebreid met twee registers en deze opdracht werd gegund aan de firma Adema's Kerkorgelbouw uit Hillegom. 

Zie voor meer en technische informatie deze link en deze link.  


Bespeling van het orgel