P1310606


Inleiding

Het koorhek van de Grote Kerk in Naarden staat aan de westzijde van het koor. Op een der balusters is het jaartal 1531 te zien. Dat zou betekenen dat het koorhek tot een van de eersten van dit soort behoort die in de stijl van de renaissance (laat-Gothische stijl) werd vervaardigd. P1310825

Dit komt echter niet overeen met vergelijkbare objecten uit deze periode.

Slechts de bekroningen en basementen der hoofdstijlen en enkele motieven in de bovenste fries doen aan de middeleeuwen denken. In een uitgezaagd ornament boven de deuren kan men daarentegen het cijfer 1626 lezen. De datering blijft dus steeds onduidelijk. 

Balusters

De gedraaide balusters laten een grote verscheidenheid aan motieven zien. In de borstweringvullingen zijn de wapens van Holland en Naarden te vinden. P1310350 Een beeldje, onder de troonhemel in de fries geplaatst, draagt "Caritas" als opschrift, terwijl de figuren in de medaillons daaronder als "Fides" en "Spes" worden aangeduid. 

De eerste heeft een hoorn des overvloed, de tweede een kruis en de derde is gevleugeld voorgesteld. 

In het koor waren ooit stukken aanwezig die beschouwd werden als de vroegere bekroning van het koorhek. En hoewel zij dezelfde stijl vertoonden pasten zij niet op het huidige.