P1310143


Beschrijving

In de zuiderkruisbeuk van de Grote Kerk in Naarden vindt men een marmeren reliëf, voorstellende twee engeltjes en een mannenportret, met daaromheen de tekst: "Honi soit, qui mal y pense" ("schande aan hem die er kwaad van denkt"). P1310633

Erboven zweefde een ander engeltje met vrijheidshoed en als symbool der eeuwigheid is een slang afgebeeld. Een vierde engel steekt de loftrompet. 

Links bevindt zich een altaar, rechts het wapenschild van Naarden. Daaronder kan men de volgende tekst lezen: 

"T.M.

Guillelmi  III princ Araus

Narda A Gallis XII Sept MDCLXXIIII

Feliciter

Societas CIV Nard  XII Sept

MDCCLXXIII

Daar Willems heldenmoed der Franschen, trots deed vallen, 

En Hollands sleutel uit hun ijzeren vuisten wrong, 

Is 't wonder dat  een eeuw daarna in Naardens wallen,

De dankbre Burgerij het Hervormd Te Deum zong?

't Is lofflijck zelfs, daar 't blijft de gouden vrijheid smaken, 

Dat zij tot 's vorsten eer dit monument liet maken,

't Stadswapen met heur vest omringt de Burgerij,

Die's Derden Willems Beeld verheft  in schilderij,

De vrijheid op een wolk uit 's hemels ruime transen, 

Komt onder feestgeschal haar met een eeuw bekransen,

Terwijl de dankbaarheid naar het vorstelijk pronkstuk wijst,

Het altaar blijde ontsteekt en d'Opper goedheid prijst.

B. Takranen

J. Poggeman fecit

I. Humbert invenit