DSC03507Levensbeschrijving

Paulus (Paul) Vuijst (Naarden, 22 januari 1940 - Naarden, 28 april 2020) was  een bekende inwoner van Naarden en de officiële Stadsomroeper (tot 2018). Zijn familie was al sinds 1672 woonachtig in Naarden. Leden van de familie Vuijst waren onder meer werkzaam als visser, loods, licentmeester, gouverneur op Ceylon, turf- en steenkolenmeester. 

Vuijsten waren ook actief in de gemeenteraad, het polderbestuur en het bestuur van het Weeshuis.  

Vuijst was van oktober 1958-november 1964 werkzaam als Marechaussee Eerste Klasse en opsporingsambtenaar van de Militaire Politie. ThierenswegNa een zwaar ongeluk werd hij volledig afgekeurd voor deze dienst. Vuijst kreeg nu een aanstelling als bode bij het Stadhuis (1966-1994) in Naarden.

Bij dit werk droeg hij tijdens feestdagen een blauw uniform, het stadswapen met de tweekoppige adelaar op de revers en epauletten. 

Vuijst werd bij het grotere publiek vooral bekend als de Stadsomroeper. Hij was hierin de opvolger van de laatste officiële stadsomroeper Jaap de Gooijer (1904-1941). Vuijst trad in zijn rol bij diverse aangelegenheden op. In zijn eigen woorden (1988): "Het lopen als stadsomroeper is natuurlijk meer dan een verkleedpartij. 

Het is een verlengstuk van mijn werk want eigenlijk ben ik zeven dagen per week, 24 uur per dag, gemeentelijke lijfeigene. Maar ik doe het graag. Ik ben de brenger van de blijde boodschap. Als bode en omroeper de boodschap met een kleine b. Als evangelist, wat ik in mijn vrije tijd ben, de boodschap met een grote B."

Andere activiteiten die Vuijst ontplooide waren onder meer:

  • Ondersteuning bieden bij veteranenbijeenkomsten en herdenkingen. hij was jaren lid van de Bond van Wapenbroeders;
  • Vrijwilliger bij de Fluweel- en Zijdewerversbus (ondersteuning van nabestaanden en familie van wevers en fluweelzijdewerkers). Dit gilde ontstond in 1696 en vormde in de twintigste eeuw de basis voor het Gooise Ziekenfonds. 
  • Vrijwilliger bij "Burgerzin";
  • Uitgifteleider Naarden bij de Voedselbank;
  • Mede-oprichter (1997) en voorzitter van de Stichting Poorters van Naarden (die projecten in Oost-Europa uitvoerde, met name inzamelen en uitdelen van kleding en goederen);
  • Vrijwilliger bij de Stichting Naarden-Uherský Brod, de zusterstad van Naarden en geboorteplaats van Jan Comenius. Hij was ereburger van die stad;
  • Vrijwilliger bij de Open Monumentendag Naarden; 
  • Diaken Grote Kerk in Naarden;
  • Lid van de Kerkenraad van de PKN;
  • Lid CDA Gooise Meren.

Vuijst woonde sinds 1980 in het centrum van Naarden, in de Cattehagenstraat met echtgenote en kinderen. Zijn huis was ooit een stadsboerderij, daterend uit de zeventiende eeuw, geweest. Later fungeerde het gebouw als bakkerij. 

Vujist overleed na een twee maanden durend ziekbed op 80-jarige leeftijd in april 2020 in Naarden. Op zaterdag 2 mei vond voor P1370574 zijn huis in de Vesting in Naarden een openbare condoleance plaats. Zijn kist, met daarop zijn eretekens en baret, stond voor de deuropening.   

Vuijst zijn uitvaart vond, vanwege de in 2020 heersende Covid19-pandemie, op 6 mei in besloten kring plaats in de Grote Kerk in Naarden. De plechtigheid was digitaal te volgen. 

Aan bewoners van Naarden werd verzocht die dag om 11.00 uur de vlag halfstok te hangen. Na de uitvaartdienst werd Vuijst bijgezet in het familiegraf.

Vuijst was drager van de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, en onderscheiden met de Zilveren Legpenning van de stad Naarden. 

Zie onder voor een filmische impressie van het leven van Vuijst. Indien u de link niet kunt openen klik dan hier