P1010164


Beschrijving

Gebouw a, de onderdoorgang Courtine Katten-Oranje, werd aangelegd in 1673-1678 en is een rechte overwelfde gang van 16 meter lang.

Vanuit  de vesting kreeg men middels deze gang toegang tot de voorwal.

In 1747 werden er Franse krijgsgevangenen opgesloten.

Op deze plaats stond op 11 september 1673 de "Huyserpoort", die door Franse Grenadiers, behorend tot het Franse bezettingsleger van Lodewijk XIV, werd verdedigd tegen de aanvallende compagnies Mariniers van het Regiment onder kolonel Palm. 

Kolonel Palm en zijn twee zoons raakten tijdens deze slag gewond. 

Mede door deze bestorming werd de Vesting Naarden op 12 september overgegeven aan stadhouder Prins Willem III.