Vlnr Carry Holscher Ted Meines Joyce Sylvester Henk Heijman en Ton van Ede


Inleiding

Sinds 2007 werd door de voormalige gemeenten Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg, soms in samenwerking met de gemeenten Huizen en Hilversum, een lokale veteranendag georganiseerd. P1240136 Dat gebeurde in de eerste jaren in samenwerking met de Stichting Veteranen Naardermeer (tot 2017), die inmiddels niet meer actief is. 

Het programma was wisselend maar kende een ieder jaar terugkerende component, namelijk de samenkomst in het Bilderdijkplantsoen bij de aldaar geplaatste veteranenboom. Het streven was steeds om uiteindelijk in plaats van een lokale een regionale veteranendag te organiseren. Dat is in 2018 voor de eerste keer gelukt. 

Wat is een veteranendag?

Een veteranendag wordt vaak geassocieerd met de samenkomst van heren op leeftijd die veelal in de Oost hebben gestreden of tijdens de oorlog in Korea actief waren. P1240182

Dit beeld is - of althans behoort niet - geheel juist (te zijn).

Het streven van de organisatie van de regionale veteranendag is om juist de "oudere" veteranen maar ook hen die deelnamen aan (vredes) missies en  burgers samen te brengen. 

Het doel daarvan is dat burgers inzicht krijgen in en respect voor het werk dat militairen tijdens de vele strijdperken en missies verricht hebben en nog steeds doen. Ruben

Het is daarom ook heel belangrijk dat juist die burgers aan dit evenement, de regionale veteranendag, deel willen nemen.

Voorheen was er van hun kant niet overmatig veel interesse, mede ook gezien het weinig uitnodigende programma - een bijeenkomst in een openbaar plantsoen met toespraken van diverse hoogwaardigheidsbekleders.

Dat is nu, tijdens de regionale veteranendag op 9 juni 2018, geheel anders!

Regionale veteranendag 2018

De regionale veteranendag, georganiseerd door de gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Weesp en Wijdemeren, vindt op 9 juni 2018 in Theater 't Spant! plaats. Tekeningen Gerard van der Lee 16

Burgers zijn vanaf 13.15 uur nadrukkelijk van harte welkom om het programma bij te wonen.

Wellicht voor hen een interessant weetje: de burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde, bekleedde eerder in zijn loopbaan de functie van eerste luitenant. 

De eerste burgers van Weesp, Bas Jan van Bochove, en Hilversum, Pieter Broertjes, zijn zonen van Indië-veteranen (respectievelijk Jan Bastiaan van Bochove en Frits Broertjes). 

Aldus is de organisatie van deze eerste echte regionale veteranendag in zeer goede handen geweest. 

Programma

Veteranen, zowel oud als jong, krijgen waarschijnlijk persoonlijk een uitnodiging, dus op hun onderdeel van de veteranendag gaan wij hier verder niet in. Voor inwoners van de deelnemende gemeenten is het programma in Theater 't Spant in Bussum als volgt: 


  • 13.15 uur. Samen met onze veteranen bent u welkom in de Theaterzaal, waar de volgende programma-items plaatsvinden;
  • 13.30 uur. Opening veterandag;
  • 13.35 uur. Miniconcert door het Gooise Jeugd Orkest;
  • 13.55 uur. Toespraak door burgemeester Han ter Heegde en kranslegging door alle burgemeesters. Vervolgens worden de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus gespeeld en kan er worden meegezongen. Dit is tevens het einde van het formele gedeelte.

  • 14.05 uur. Korte pauze;
  • 14.20 uur. Vraaggesprek met veteranen onder leiding van burgemeester van Wijdemeren Freek Ossel; 

Vanaf 15.00 uur zijn er diverse programma-onderdelen die u naar keuze kunt bezoeken

Buiten Theater 't Spant 

  •  de stormbaan
  • de klimwand
  • de voertuigen static show;

In Theater 't Spant:,