Foto NH

 


Inleiding

Op dinsdag 9 januari 2018 reed een 86-jarige man in een scootmobiel per ongeluk dwars door de ruit van het woon/zorgcomplex "De Flank", eigendom van en beheerd door Woningstichting Naarden, en viel drie meter naar beneden. Hij overleed nog diezelfde dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Binnen1

Volgens een van de vele lezingen maakte de man de fout zijn scootmobiel in de achteruitstand te zetten in plaats van vooruit de lift in te rijden, waardoor hij dwars door het glas kon vallen.

Er was geen obstakel voor het raam aangebracht dat de scootmobiel had kunnen tegenhouden. 

Pas na het ongeluk, dat dus voorkomen had kunnen worden, dempte men de put en bracht een stalen balk aan om toekomstige ongevallen te verhinderen.

De Woningstichting Naarden verbood bovendien alle bewoners, die nog dagelijks aan het dodelijk voorval herinnerd worden, voortaan zogenaamde "snelle" scootmobielen in de wooneenheden te gebruiken. 

Hoe het ongeval kon gebeuren en "maatregelen" Woningstichting Naarden

Er bestaan diverse lezingen over hoe het ongeval kon gebeuren.  Wij sommen hieronder de twee belangrijkste op. 

  • De directrice van Woningstichting Naarden, de eigenaar van het pand,  Lilian Verheul, meldde dezelfde dag "dat het slachtoffer uit de lift reed en met een "behoorlijke vaart" rechtdoor, zo door de pui naar buiten reed" (Telegraaf, 9 januari 2018); Flank in 2016
  • Elders werd het vermoeden uitgesproken dat het slachtoffer kort voor het ongeluk de lift in wilde rijden en per ongeluk de scootmobiel in de achteruitstand zette of dat hij de lift uitkwam en per ongeluk de scootmobiel in een te hoge versnelling had gezet (melding 112).   

Na het ongeluk plaatste Woningstichting Naarden eindelijk een balk teneinde een herhaling te voorkomen. Directrice Verheul besloot bovendien alle snelle scootmobielen (waarmee men op de openbare weg kan) te verbieden. De redenen die Verheul hiervoor aangaf waren (Bron: NH Nieuws, 21 juli 2018):

  • Het voorkomen van soortgelijke ongelukken ("Als het kalf verdronken is dempt men de put"- red.);
  • Ramenzetters en liftmonteurs hoeven minder vaak langs te komen (scheelt in de kosten - red.). Verheul: "Door de enorme kracht van de scootmobielen raken puien en liftdeuren beschadigd" (Naarden Nieuws, 21 juli 2018). 

Al met al lijkt de dood van de 86-jarige man voor Woningstichting Naarden een geluk bij een ongeluk: een verbod op scootmobiels waardoor er minder kosten aan onderhoud zijn voor Woningstichting Naarden.

Wij zijn benieuwd of de nabestaanden van de 86-jarige man ook een plastic paasei en een giftige plant kregen, zoals slachtoffers van de brand in een flat van de Woningstichting Naarden, een brand die evenals dit ongeluk voorkomen had kunnen worden. 

De Flank: een nieuwe gevangenis voor ouderen?

De bewoners van De Flank, de Bonnet, De Schans en Het Ravelijn, alle vier serviceflats van Woningstichting Naarden, zal het verboden worden snelle scootmobiels, althans binnenshuis, te gebruiken. P1320253 Zoals een bewoner van Het Ravelijn aangaf: "Ik ben afhankelijk van een scootmobiel, zonder kom ik nergens. Straks eindig ik achter de geraniums en kan ik geen boodschappen meer doen" (NH Nieuws, 21 juli 2018). 

Woningstichting Naarden stelde voor dan maar twee scootmobielen aan te schaffen: één voor binnen en één voor buiten. Bewoners kunnen echter de kosten van twee scootmobielen niet dragen en hebben bovendien niet de ruimte deze te stallen. P1320258

De bewoners van de zorgcomplexen worden aldus dubbel gestraft voor een fout van de Woningstichting Naarden.

Ten eerste worden bewoners van de Flank iedere dag herinnerd aan het traumatische ongeluk en de dood van een medebewoner en ten tweede beperkt Woningstichting Naarden bewoners van alle serviceflats in hun mobiliteit. 

Woningstichting Naarden, die onvoldoende rekening had gehouden met scootmobielen en de risico's van een manshoog raam zonder beveiliging onderschat, is nu, zoals directrice Verheul zelf al aangaf, goedkoper uit. 

Dat is op twee manieren: ten eerste doordat onderhoudsmedewerkers minder vaak langs hoeven te komen en ten tweede omdat, aangezien de verongelukte man al enige jaren in de Flank woonde, de huur fors verhoogd kon worden voor de nieuwe bewoner. 

Tenslotte

Er is aldus niets, maar dan ook niets, sociaals aan Woningstichting Naarden, die sociale huurwoningen verhuurt. Als er calamiteiten plaatsvinden zorgt Woningstichting Naarden er steeds voor dat het voor haar een win-win situatie is, zoals bovenstaand geschetst en zoals ook het geval was met de brand op 31 maart 2017

De bewoners zijn intussen het kind van de rekening.