P1310993 


Inleiding

De Spieghelkerk, een rijksmonument, is een protestantse kerk, gelegen aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg nummer 34, naast het Willem de Zwijgercollege, in Bussum.

Het gebouw werd, onder architectuur van Theo Rueter (1876-1963), in 1924 in de stijl van de vroeg Amsterdamse School gebouwd. De opdrachtgever van Rueter was de Bussumse evangeliste S.M. van Woensel Kooy (1875-1934). 

Geschiedenis

De kerk, toen nog geen Spieghelkerk geheten, maar kerkgebouw van de "Vereniging tot Evangelisatie", werd op 27 maart 1925 middels een plechtige inwijdingsdienst in gebruik genomen. Deze dienst werd onder meer bijgewoond door burgemeester H. de Bordes, wethouders, leden van kerkeraden enz. Herinneringsmaquette

De plechtigheid werd geopend met het zingen van Psalm 100 en ds. H.C. Hogerzeil droeg vervolgens, namens de bouwcommissie, het kerkgebouw over aan het bestuur der "Vereniging tot Evangelisatie". 

De kerk werd niet alleen gebruikt voor diensten maar ook voor andere zaken. De wereldberoemde Dr. Albert Schweizer hield hier bijvoorbeeld in 1934 een lezing over de "hospitaal- en zendingsarbeid in Lambarene".

Na de dood van de oprichtster van de kerk, Van Woensel Kooy, in 1934,  werden de diensten geleid door predikant ds. D. F. Bartlema, oud-vlootpredikant in Nederlands-IndiĆ«. 

In 1954 werd in de rijwielstalling van de kerk een vondeling, een baby van een dag oud,  aangetroffen. Men ging hier zoeken doordat een onbekende zowel de politie als de gemeente op de hoogte had gesteld. Het kind werd vervolgens opgenomen door de Majellastichting. 

Orgel

Nadat de Spieghelkerk gereed kwam in 1924 was er geen geld meer om een orgel te kopen. Vandaar dat een zogenaamd "orgelfonds" werd opgericht, dat bazars organiseerde, onder meer in Concordia, om fondsen te verwerven. In 1931 kon eindelijk een orgel, voor 9.000 gulden gebouwd door de firma G. van Leeuwen te Leiderdorp, in gebruik worden genomen.

Het instrument bevatte 15 sprekende registers en een automatische pedaalomschakelaar. Dit orgel werd in 1978 vervangen door een Verschuerenorgel. 

In 1990 gaf de Spieghelgemeente het werkje "Spieghel in beeld. De hervormde Spieghelkerk in Bussum en zijn voorgeschiedenis (1915-1990)", geschreven door Evert van der Poll, uit.  


Orgel- en koormuziek in de Spieghelkerk (juli 2018)