Vredekerk 2


Geschiedenis

De Vredekerk aan de Huizerweg in Bussum werd in 1914 gebouwd en was ontworpen door de Bussumse architect C. Doorenberg.

De burgerlijke gemeente Bussum werd in 1817 zelfstandig. Indertijd bezat de Katholieke Gemeenschap al een eigen kerk maar de Protestantse Gemeenschap ressorteerde nog onder een kerk in Naarden.

Na een strijd van enige jaren gelukte het de Protestanten in Bussum in 1826 toestemming te krijgen ook een eigen kerk te mogen bouwen.

Men had inmiddels toegang tot een kapel, op de plek waar later Studio Irene zou staan. In de jaren rond 1826 was de kapel, bij gebrek aan kerkgangers,  in gebruik als onderkomen voor de brandweer en het materieel.

Toen de onafhankelijkheid van de Protestanten in BuKerkgebouw van 1830ssum een feit was bracht men geld bijeen tot de inrichting van de kapel.

Bussum had indertijd nog niet de beschikking over een eigen predikant maar deelde deze, een keer per maand,  met Laren en Blaricum. Vanaf 1840 begon de Gemeente in Bussum aan te dringen op een eigen predikant maar pas in 1879 werd de eerste Bussumse predikant, ds. L. Heldring, benoemd.

In 1882 braVredekerk 4cht de Gemeente 5.000 gulden bijeen voor de restauratie van het kerkje aan de Kapelstraat maar pas in 1910, toen ds. Van Heijningen pastoor was,  besloot men tot de bouw van een groot kerkgebouw.

Uiteindelijk werd in 1913 begonnen aan de bouw van een kerk en pastorie aan de Huizerweg.  

De kerk werd gebouwd op het terrein van de voormalige villa Veldheim en werd in eerste instantie "kerk op de Huizerweg" genoemd. Het gebouw kreeg in 1918 de naam "Vredekerk"  omdat de Eerste Wereldoorlog toen afgelopen was.

Een andere versie van de naamgeving luidt dat de kerk pas in 1952 de naam Vredekerk werd toebedeeld, toen de Kerkenraad hiertoe besloot. De "Vrede"  in de naam zou dan, volgens ds. T.H. Oostenbrug, betrekking hebben "op de vrede die Jezus-Christus ons brengt, de vrede met God, de vrede die ons tot vredestichters maakt".

Latere periode

Toen de kerk in 1914 afgebouwd was brak de Eerste Wereldoorlog uit en daardoor werd de feestelijke ingebruikVredekerk 5name afgelast en op 9 augustus 1914 vervangen door een meer sobere inwijdingsdienst.

Het oude en dus niet meer in gebruik zijnde kerkje werd nu voor andere doelen gebruikt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een militair tehuis en vervolgens in gebruik als honk voor het jeugdwerk.  Vervolgens was op de lokatie een manufacturenzaak in gevestigd tot het in 1954 landelijke bekendheid kreeg als "Studio Irene".

In 1996 werd de Vredekerk gesloten, toen de Hervormde Gemeente Bussum en de Gereformeerde Kerk Bussum een "Samen-op-weg-gaan" aankondigden en slechts de Wilhelminakerk, de Verlosserkerk en de Spieghelkerk nog gebruikt werden.

In 2005 werd de kerk door Woningbouwvereniging Dudok Wonen omgebouwd tot appartementencomplex.