Koepelkerk 1


Aanloop tot de bouw

De Maria- of Koepelkerk werd in 1920-1921 onder architectuur van J.Th. J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers gebouwd omdat de St. Vituskerk als parochiekerk te klein was geworden.

Het gebouw staat op de hoek van de Brinklaan met de Eslaan en tegenover het Wilhelminaplantsoen en het Gemeentehuis. Op de rotonde voor de kerk staat het beeldje "Wrong place Right Time", wat, gezien de huidige periode van ontkerkelijking, ironisch is en beter Right place Wrong time had kunnen heten wat de Koepelkerk betreft.  

De architecten van de kerk waren respectievelijk de zoon en kleinzoon van P.J.H. Oude ansichtCuypers, de architect van onder meer het Bussumse klooster Mariënburg.

Ten behoeve van de bouw van de Mariakerk werden in de periode voor 1920 inzamelingen gehouden, die in 1919 al een bedrag van 17.558,57 gulden hadden opgeleverd.

Er kon ook ingeschreven worden voor de bouw, die uiteindelijk door het bestuur van de Godelindestichting  gegund werd aan W.G. Voorman uit Schagen voor een bedrag van 84,700 gulden.

De eerste steen

In augustus 1920 werd de eerste steen voor de nieuw te bouwen Rooms-Katholieke Kerk van O.L. Vrouwe van Altijd Durende Bijstand gelegd. De ceremonie werd kerk in verledenuitgevoerd door de herder der St. Vitusparochie, pastoor E.A. van Hinsbergh.

Het jaar daarop, in augustus 1921, was de bouw al zover gevorderd dat de twee grote hoofdingangen aan de voor- en zijkant en de grote, ruim 20 meter brede koepel het toekomstig silhouet van de Mariakerk al deden doorschemeren. De kerk moest uiteindelijk onderdak gaan bieden aan 1.100 kerkgangers. Eind december 1921 was de bouw voltooid.

Op 21 oktober 1924 vond de plechtige consecratie van de Mariakerk door monseigneur H. van de Wetering plaats, waarbij de Pontificale Hoogmis werd opgedragen.

Of de Mariakerk onder een gelukkig gesternte werd gebouwd is de vraag - binnen een jaar na opening, in augustus 1922, viel collectant J. Boere tijdens het collecteren dood neer.

Architectuur van de Mariakerk

De Mariakerk  is gebouwd in neo-Romaanse stijl en is een centraalgebouw, met een veelhoekige flauw gebogen koepel op een schijntamboer, bekroond door een lantaarn. De kerk is opgebouwd uit bruine baksteen in decoratieve metselverbanden.Koepelkerk 2

De dakvlakken zijn gedekt met rode Hollandse dakpannen en de vensters bevatten glas-in-loodramen. Het interieur kent een grote achthoekige ruimte met op de vloer natuurstenen platen. De schilderingen, die men in de kerk aantreft, zijn in 1950 vervaardigd door de Benedictijner monnik François Mes.

De Mariakerk werd in 1998 gerestaureerd. Het dak van de koepel, dat in slechte staat verkeerde, werd hersteld en voorzien van nieuwe pannen, en ook de glas-in-loodramen kregen een opknapbeurt. In totaal kostte de restauratie ruim 2 miljoen gulden, een bedrag dat voor de helft werd betaald door de Provincie Noord-Holland. 

Wetenswaardigheden

  • In de Mariakerk staat het herdenkingsmonument met 26 namen  van tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen parochianen, dat eerder in de niet langer als kerk in gebruik zijnde St. Vituskerk stond opgesteld.
  • De Mariakerk is een Rijksmonument.
  • In 2012 werd een Steinmeyer-orgel, afkomstig uit de in 1997 gesloten Hilversumse Clemenskerk,  in de Mariakerk ingebouwd. Het instrument werd tijdens een speciale dienst, op zondag 30 september 2012, door monseigneur Hendriks ingezegend.
  • De kruiswegstaties werden vervaardigd door Mari Andriessen en zijn afkomstig uit de in 1991 afgebroken Heilige Hartkerk, die aan de H. Kamerlingh Onnesweg in Bussum stond. 

 

 

Zie ook